De biologische teelt van peer in Europa door Gerjan Brouwer, Delphy

In het Europese project Biofruitnet is bij telers en experts geïnventariseerd welke ziekten en plagen het belangrijkste knelpunt vormen voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van de biologische perenteelt in Europa. Uit het project kwamen een aantal knelpunten zoals de ziekte schurft bij peer en het insect perengalmug. De workshop is gevolgd door 33 deelnemers. In de poll tijdens de workshop naar meest geteelde rassen in Nederland was de volgorde volgens de deelnemers:

  1. Conference (10x),
  2. Doyenné de Commice en
  3. Concorde.

Conference en Doyenné de Commice komt overeen met de gegevens van Biofruitnet. Op 3 komt uit de inventarisatie in Nederland Xenia. Uit de inventarisatie van Biofruitnet In Europa staat Williams op 2 en is ras 3 divers zoals Xenia, Guyot, BA Lucas, Forelle.

In de poll naar preventieve maatregelen worden genoemd: resistente rassen (8x), natuurlijke vijanden (8x), beheerste groei (6x) en bemesting (6x) en hygiënische maatregelen (5x).
Gerjan Brouwer, adviseur biologische fruitteelt bij Delphy lichtte toe dat gebruik van resistente rassen weliswaar een belangrijke maatregel is, maar dat er bij peer géén resistente rassen bekend zijn. Er zijn wel (tot nu toe) minder gevoelige rassen. Natuurlijke vijanden spelen een belangrijke rol bijvoorbeeld bij de beheersing van perenbladvlo, maar worden niet uitgezet. Het gaat hierbij om het stimuleren van in de boomgaard aanwezige tegenspelers. Beheerste groei en bemesting zijn erg belangrijk. Hygiënische maatregelen zijn bij schurft één van de belangrijkste maatregelen!

In de poll naar belangrijke ziekten staat schurft op 1, net als in de Biofruitnet inventarisatie. Daarna komen Pseudomonas en perevuur. In de poll naar belangrijke plagen gaven de deelnemers aan de workshop aan perenbladvlo en fruitmot op de eerste plaats (elk 9), daarna kwamen de stinkwantsen (6x) en de perenknopkever (5x), als laatste perengalmug (2x) en perenzaagwesp (1x). Biofruitnet heeft op Europees verband een andere volgorde. Perengalmug staat daarbij op 1, fruitmot op 2 en perenzaagwesp op 3. Stinkwantsen vormen in grote delen van Europa een groot probleem. In Italië geeft de bruin gemarmerde stikwants Halyomorpha halys veel schade in appel en peer. Deze stinkwants rukt op naar het Noorden en kan ook hier problematisch worden. In de Nederlandse en Belgische perenteelt vormen de roodpootschildwants en de grauwe veldwants nu al een steeds groter probleem in de biologische perenteelt.

De workshop is terug te kijken op https://vimeo.com/664269251/56c2ed7b70

De gehele presentatie met alle belangrijke ziekten en plagen in de biologische perenteelt in Europa is na te kijken op de site van BIOFRUITNET https://biofruitnet.eu/current-problems-and-strategies-in-pest-and-diseases-control-in-organic-pears-production-in-europe/ (Engels).

 

Gerjan Brouwer, g.brouwer@delphy.nl

Workshop BIOFRUITNET in de Biokennisweek/Biobeurs 2022, 10 januari 2022 14.30-15.00