BIOFRUITNET
Innovaties stimuleren bij de teelt van BIOLOGISCH FRUIT door sterkere netwerken

BIOFRUITNET
Innovaties stimuleren bij de teelt van BIOLOGISCH FRUIT door sterkere netwerken

Nieuw

Ga naar nieuws en evenementen

De biologische teelt van peer in Europa

oktober 5th, 2022|

De biologische teelt van peer in Europa door Gerjan Brouwer, Delphy In het Europese project Biofruitnet is bij telers en experts geïnventariseerd welke ziekten [...]

BIOFRUITNET
Bruggen slaan tussen wetenschap en praktijk

Het project richt zich op obiologisch hard-, steen- en citrusfruit en heeft als doel om de concurrentiepositie van de Europese biologische fruitteelt te versterken. Dit gebeurt door:

Verzamelen en samenvatten van bestaande wetenschappelijke en praktische kennis van de biologische fruitteelt en breed verspreiden in de EU-landen door middel van e-learning, podcasts, video’s, korte artikelen etc.

Versterken van bestaande netwerken in de biologische fruitteelt en deze met elkaar verbinden zodat een sterk netwerk ontstaat van biologische fruittelers en belanghebbenden waarin informatie met elkaar wordt gedeeld en op elkaar wordt afgestemd.

Wat zijn de doelen van het project?

BIOFRUITNET heeft een visie op de toekomstige biologische fruitteelt in de EU. Een fruitteelt die praktisch goed uitvoerbaar is, winstgevend en duurzaam.s. Om dit doel te bereiken hebben de partners van BIOFRUITNET de volgende doelstellingen opgesteld:

Verzamelen en bundelen van bestaande kennis voor de praktijk: beschikbare wetenschappelijke en praktische kennis over strategieën om de boom gezond te houden worden verzameld en samengevat. Het gaat hierbij om kennis van ziekten en plagen, bemesting en bodembeheer, en rassenkeuze. We richten ons in dit project op appel en peer, steenfruit en citrus.

Opzetten van een functioneel Europees innovatienetwerk: dit innovatieve netwerk is uitermate geschikt om de uitwisseling en vernieuwingvan kennis tussen telers, onderzoekers en adviseurs van biologisch fruit eenvoudiger te maken en te stimuleren.

Versterken van bestaande netwerken in de biologische fruitteelt om de overdracht van informatie tussen onderzoekers en telers, en tussen de verschillende Europese regio’s te bevorderen.

Oplossingen worden breed gedeeld. De verzamelde, gebruiksklare kennis wordtverspreid over de hele EU. Er zijn verschillende doelgroepen zoals fruittelers, landbouwstudenten enadviseurs.Hulpmiddelen daarbij zijn: korte instructievideo’s en podcasts die zijn afgestemd op de de fruittelers.

Uitbreiding van het kennisplatform voor de biologische landbouw  www.organic-farmknowledge.org

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de projectactiviteiten?

INSCHRIJVEN