Financiering

BIOFRUITNET  wordt gefinancierd via Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie met betrekking tot het werkprogramma 2018-2020 op het gebied van “Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, marien, maritiem en binnenwateronderzoek en de bio-economie “, meer gespecificeerd in de zogenaamde” landelijke renaissance “. Dit voorstel is gericht op het specifieke onderwerp RUR-15-2019: Thematische netwerken die kennis klaar voor de praktijk verzamelen.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 862850.

De verstrekte informatie komt niet noodzakelijk overeen met de officiële meningen van de Europese Commissie. Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens de Commissie optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie.

Nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de projectactiviteiten?

INSCHRIJVEN