Partners van het project

BIOFRUITNET heeft 16 partners uit 12 Europese landen, waaronder zeven onderzoeks en technische organisaties, drie biologische telersverenigingen, twee universiteiten, twee adviesraden, één Europese overkoepelende vereniging en een KMO betrokken bij innovatie. Wilt u meer over de partners weten, ga dan naar “ontmoet onze partners”.

ontmoet onze partners
Werkplan

Naturland eV Farmers Association is een van de grootste organisaties ter wereld op het gebied van biologische landbouw. Momenteel produceren bijna 70.000 Naturland-boeren, imkers, viskwekers en vissers in 56 landen volgens Naturland-normen. In Duitsland zijn er 4.000 producenten en 660 in de rest van de EU. We werken ook nauw samen met meer dan 900 Europese partnerbedrijven in de verwerkings-, catering- en handelssector. Biologische landbouw, volgens Naturland-normen, is gebaseerd op een systeemgerichte holistische benadering, die sinds 2005 sociale normen omvat. Sinds 2010 voegt de Naturland Fair-certificering de biologische component toe aan dit economische aspect van duurzaamheid.

Rol in het project: Projectcoördinator
Land: Duitsland
Website: www.naturland.de
Contactpersoon: Sophie Hédon  E-mail: s.hedon@naturland.de

Het Horticulture Research Institute is een R & D-organisatie van de overheid onder toezicht van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Het onderzoeksprogramma van het Instituut bestrijkt alle gebieden die verband houden met tuinbouw, van basisstudies in plantenfysiologie, biochemie en moleculaire biologie tot biotechnologie, creatieve veredeling (inclusief genetische manipulatie), bescherming van genetische hulpbronnen, plantenpathologie, agronomie, biologische tuinbouw , geïntegreerde plaagbestrijding, beheer, opslag en verwerking van groenten en fruit, onderzoek naar eetbare schimmels, voedselzekerheid, tuinbouwtechniek, economie en marketing.

Rol in het project: leider van werkpakket 1
Land: Polen
Website: www.inhort.pl
Contactpersoon: Eligio Malusa  E-mail: eligio.malusa@inhort.pl

GRAB is de onderzoeksgroep voor biologische landbouw die zich toelegt op fruit, groenten en wijngaarden in Frankrijk. Het is in 1979 opgericht als een non-profitorganisatie die wordt beheerd door een bestuur van biologische boeren. GRAB’s belangrijkste missie is experimenteren, verspreiden en deskundgheid. Momenteel werken 15 mensen aan verschillende onderwerpen, waaronder gewasbescherming, functionele biodiversiteit, cultivarevaluatie, diversificatie en agroforestry voor resistentere landbouwsystemen. GRAB is aanwezig op twee locaties, beide in Zuidoost-Frankrijk. GRAB is mede-organisator van het World Organic Congress dat in september 2020 in Frankrijk wordt gehouden.

Rol in het project: leider van werkpakket 2
Land : Frankrijk
Website: www.grab.fr
Contactpersoon: Claude-Eric Parveaud  E-mail: claudeeric.parveaud@grab.fr

Het Laimburg Research Center for Agriculture is het toonaangevende onderzoeksinstituut in Zuid-Tirol, Italië. Door experimenten, onderzoek en laboratoriumanalyses legt het instituut de basis voor het oplossen van problemen en innovatie in de landbouw. In het onderzoekswerk ligt de nadruk op praktische toepassingen conform het vervullen van hun opdracht: de landbouw in Zuid-Tirol een concurrentievoordeel geven door voordeel te behalen uit de verzamelde kennis een beslissend voordeel te behalen. Het streeft ook naar snelle oplossingen voor onmiddellijke actuele landbouwproblemen. Ook wordt er fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar specifieke aandachtspunten om duurzame strategieën voor de toekomst te ontwikkelen. Het instituut is gestart als competentiecentrum voor fruitteelt en wijnbouw, de twee belangrijkste gewassen in Zuid-Tirol. In de loop der jaren groeide het competentiespectrum en tegenwoordig omvat het ongediertebestrijding en ziektepreventie, biologische landbouw, berglandbouw, gespecialiseerde gewassen zoals bessen, steenfruit, groenten en kruiden, opslagtechnologieën en aquacultuur.

Rol in het project: leider van werkpakket 3 en panel van hardfruit
Land: Italië
Website: www.laimburg.it
Contactpersoon: Markus Kelderer / Alfredo Mora Vargas E-mail: Markus.Kelderer@laimburg.it / Alfredo.Mora-Vargas@laimburg.it

De EU IFOAM-groep is de Europese overkoepelende organisatie voor de biologische voedsel- en landbouwsector met meer dan 190 aangesloten organisaties uit alle 28 EUlanden, de EVA en kandidaat-lidstaten die de hele biologische keten bestrijkt . Met het brede ledenvertegenwoordiging en actieve deelname aan Europese onderzoeksprojecten, is de IFOAM EU Group een centrum van kennis en innovatie voor de sector, bevordert het de verspreiding van innovatie en ‘best practices’ in de biologische landbouw niet gehinderd door taalbarrières en cultuur. Met zijn lange ervaring in het coördineren van thematische netwerken over voeder- en akkerbouwgewassen, heeft IFOAM EU de ervaring om de in het netwerk verzamelde kennis om te zetten in formats die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn door eindgebruikers. IFOAM EU is gestart met huisvest nu nog het secretariaat van het Europees Technologieplatform voor biologische voeding en landbouw (TP Organics).

Rol in het project: leider werkpakket 4
Land: Zweden / België
Website: www.organicseurope.bio
Contactpersoon: Ambra De Simone  E-mail: ambra.desimone@organicseurope.bio

De Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) is een non-profitorganisatie die ecologische landbouw en verantwoorde consumptie promoot, met een ware geest van leiderschap en dienstverlening aan de samenleving sinds 1991. Ecovalia neemt deel aan vele nationale projecten en activiteiten voor de bevordering van biologische landbouw en om de strategie in de biologische sector in Spanje te ontwikkelen. Ecovalia heeft als informatieverstrekker lesmateriaal ontwikkeld dat is gericht op verschillende gewassen en op de bestrijding van ziekten en plagen op een ecologische manier. Ecovalia heeft ongeveer 15.000 leden / medewerkers (belanghebbenden uit de hele biologische sector in het hele land) die informatie delen en die ook hun mening en ervaring inbrengen over verschillende onderwerpen.

Rol in het project: Leader of Work Package 5
Land: Spanje
Website: www.ecovalia.org
Contactpersoon: Ángela Morell Pérez / Évelyne Alcázar Marín  E-mail: ecovalia.international@ecovalia.org

CIHEAM-IAMB Bari is een centrum met postdoctorale opleidingen, toegepast wetenschappelijk onderzoek en het ontwerpen van ‘in loco’-partnerschapsacties in het kader van internationale onderzoeks- en samenwerkingsprogramma’s. De missie van CIHEAM Bari is het bevorderen van duurzame landbouw in de Middellandse Zee en het stimuleren van internationale samenwerking op landbouwgebied, met de nadruk op opleiding, onderzoek en samenwerking, zoals voedselzekerheid, armoedebestrijding, capaciteitsopbouw op institutioneel niveau, het meest efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen, verbeteren van de landbouwproductie en -productiviteit, bevorderen van biologische landbouw, ontwikkelen van duurzame voedselsystemen, weerstand tegen klimaatverandering, geïntegreerd beheer van kustgebieden, gender empowerment, visserij en aquacultuur, geïntegreerde ongediertebestrijding, waterbeheer en irrigatie.

Rol in het project: partner en leider van het citruspanel
Land: Italië
Website: www.iamb.it
Contactpersoon: Dr. Laura Scivett  E-mail: scivetti@iamb.it

Het Holovousy Research and Breeding Institute for Pomology behoort tot de belangrijkste landbouwonderzoeksinstellingen in Tsjechië. Het dient als een fruitonderzoeks- en technisch adviescentrum voor de Tsjechische Unie van fruitproducenten. Het onderzoek richt zich op het oplossen van de hoofdthema’s: behouden van de genenbank van fruitrassen, verbeteren van appels, kersen, pruimen en abrikozen, fruitvermeerdering, onderzoek naar onderstammen enrassen, verzamelen van binnenlandse variëteiten en wilde genotypen, programma van vruchtensanering, innovatie in fruitteelttechnologieën, ontwikkelen van nieuwe biologische methoden voor gewasbescherming, monitoren van belangrijke ziekten en plagen, onderzoek naar de virologie van fruitplanten, evaluatie van de exploitatiekosten van de fruitteelt, residu-tracking van pesticiden, allergenen en schimmeltoxines in fruit, gehalte aan bioactieve stoffen in fruitsoorten.

Rol in het project: Partner en leider van het steenfruitpanel
Land: Tsjechië
Website: www.vsuo.cz
Contactpersoon: Radek Vávra  E-mail: Radek.Vavra@vsuo.cz

FOEKO is een vereniging van ongeveer 200 biologische fruittelers in Duitsland. FOEKO organiseert wetenschappelijk onderzoek naar de teelt van biologisch fruit en organiseert conferenties, vergaderingen en jaarlijkse basiscursussen voor professionals over de teelt van biologisch fruit. Bovendien is FOEKO redacteur van het vakblad “Öko-Obstbau”, dat boeren informatie geeft over teelt en praktisch onderzoek dat voor hen relevant is. In het kader van het European Organic Fruit Forum werkt FOEKO ook nauw samen met soortgelijke organisaties van biologische fruitproducenten op nationaal niveau in Europa en coördineert verschillende activiteiten daartussen. FOEKO ondersteunt samenwerking en netwerken tussen fruittelers, adviseurs en wetenschappers. Sinds 2004 coördineert FOEKO een landelijk netwerk waar boeren, adviseurs en onderzoekers samenwerken aan nieuwe mogelijkheden om de biologische fruitteelt verder te ontwikkelen.. In dit kader publiceert FOEKO ook gegevens over de gewasbescherming bij de teelt van biologische appels in Duitsland in een brochure die jaarlijks wordt bijgewerkt.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Duitsland
Website: www.foeko.de
Contactpersoon: Angelika Stülb-Vormbrock  E-mail: stuelb-vormbrock@foeko.de

FiBL is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk met als doel de moderne wetenschap in te zetten, met name op het gebied van de biologische landbouw. Het richt zich op bodem- en gewas onderzoek, sociaal-economische en dier onderzoek. FiBL heeft tal van internationale projecten en neemt deel aan meer dan 50 projecten binnen de EU. De afdeling Crop Science heeft ruime ervaring met toegepaste en strategische R&D en technologieoverdracht in teeltsystemen en gewasbescherming in fruit. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling en integratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en -strategieën (waaronder resistentie tegen rassen, lansbouwkundige strategieën, DSS en biopesticiden) in systemen met low-input en biologische teelt. De afdeling Crop Science heeft ervaring met plagen die ontstaan in systemen met low-input / laag pesticiden gebruik en de biologische landbouw en heeft vele contacten met met de industrie en de biologische sector.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Switzerland
Website: www.fibl.org
Contactpersoon: Michael Friedli  E-mail: michael.friedli@fibl.org

De Universiteit van Kopenhagen (UCPH) is een zelfstandige, openbare universiteit en de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling in Denemarken met 40.000 studenten en 5.000 onderzoekers. De afdeling Planten- en Milieuwetenschappen (PLEN) van de Faculteit Wetenschappen, heeft betrekking op natuurlijke hulpbronnen en biowetenschappen en heeft ongeveer 500 medewerkers. Ze hebben tal van samenwerkingsprojecten met nationale en internationale partners en professionele ervaring in EU-projecten en andere grote internationale subsidies. De universiteit richt zich op ecologische interacties tussen insectenplagen, nuttige insecten en planten, evenals de evolutie van deze interacties in beheerde en natuurlijke ecosystemen. Dit omvat de effecten van teeltpraktijken, interacties met andere groepen organismen en de invloed van klimaatverandering. Het algemene doel is om inzicht te krijgen in de betekenis van dergelijke interacties van met elkaar verbonden populaties van planten, insecten en nuttige insecten. Onderzoek naar het belang van gewassen en de ecologische infrastructuur op predatoren, parasitoïden en wilde bestuivers.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Denmark
Website: www.ku.dk
Department of Plant and Environmental Sciencies:  www.plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/applied_entomology
Contactpersoon: Lene Sigsgaard  E-mail: les@plen.ku.dk

HortiAdvice Scandinavia (GartneriRådgivningen A / S) is een onafhankelijk adviesbureau dat gewasspecifieke adviezen geeft in tuinbouw en fruitteelt, voornamelijk in Denemarken, maar ook in de rest van Scandinavië. De adviseurs geven direct advies in het veld of in de kas, maar ook via nieuwsbrieven, artikelen, producentengroepen, onderzoeksreizen, etc. Adviezen worden gegeven over een breed scala van onderwerpen, in alle aspecten van de productie van gewassen. Alsook in financierings, management-, technologie- en subsidieregelingen. De adviezen zijn erop gericht dat producenten de best mogelijke basis krijgen voor het nemen van beslissingen over de productie en ontwikkeling van uw bedrijf. Het doel is om het meest dynamische adviespakket te bieden aan producenten die actief zijn in de AGF-sector in Scandinavië.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Denmark
Website: www.hortiadvice.dk
Contactpersoon: Hanne Lindhard Pedersen  E-mail: HLP@hortiadvice.dk

De Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen (SLU) is een universitaire afdeling van het ministerie van Business, Energie en Communicatie. De missie van SLU is het ontwikkelen van kennis en ervaring die bijdragen aan de kwaliteit van leven en duurzame groei, gebaseerd op een langdurig gebruik van natuurlijke ecologische hulpbronnen. In de activiteiten is er een sterke link tussen onderwijs en onderzoek, zij voldoen aan hoge internationale normen en er is een nauwe samenwerking met de industrie en belanghebbenden. De rol van SLU in het project houdt verband met de ontwikkelingen binnen de land- en bosbouwsector, de voedingsindustrie, diergeneeskunde, natuurlijke hulpbronnen en het milieu, evenals met plattelandsontwikkeling en landschapsarchitectuur. SLU-sectoren omvatten de landbouwindustrie, diergeneeskunde, natuurlijke hulpbronnen en het milieu, alsook plattelandsontwikkeling en landschapsarchitectuur.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Sweden
Website: www.slu.se
Contactpersoon: Teun Dekker  E-mail: Teun.dekker@slu.se

INNOVARUM is een Spaans adviesbureau opgericht in 2013 met als algemene doelstelling het bevorderen van innovatie en kennisuitwisseling in de agrovoedingssector, het helpen van klanten om hun innovatieve ideeën op de markt te brengen en de impact van hun acties te vergroten. De medewerkers van INNOVARUM hebben uitgebreid ervaring met het beheren van EU-projecten en waren drie jaar lang het technische secretariaat van het Spaanse technologie platform voor biologische voeding en landbouw. Innovarum was verantwoordelijk voor de organisatie van de regelmatige bijeenkomsten en publieke evenementen.

Rol in het project: Partner
Land: Spanje
Websiteadres: www.innovarum.es
Contactpersoon: África Pardavila Morris  E-mail: africa.pardavila@innovarum.es

Delphy is een toonaangevende internationale adviesorganisatie. De kernactiviteiten van Delphy omvatten adviesdiensten aan boeren, het uitvoeren van toegepast onderzoek, het organiseren van demonstraties en trainingsactiviteiten voor boeren, het deelnemen aan en leiden van innovatieprojecten in plantaardige landbouwsectoren. Delphy behandelt alle aspecten van de landbouw, zoals biologische landbouw (akkerbouwgewassen, fruit en tuinbouw), dagelijks gewasbeheer, implementatie en ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën en beslissingsondersteunende systemen; Delphy maakt plannenbodemverbetering en door bodem overgedragen ziektebestrijdingsstrategieën.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Netherlands
Website: www.delphy.nl
Contactpersoon: Gerjan Brouwer / Harm Brinks  E-mail: brouwer@delphy.nl / brinks@delphy.nl

De Letse Biologische Landbouw Associatie (hierna ALOA) werd opgericht in 1995. Het is een professionele en niet-gouvernementele organisatie die ongeveer 600 producenten, handelaren en verwerkers van biologische producten samenbrengt: melk, vlees, honing, fruit, groenten en granen, verwerkers, handelaren en voorstanders van biologisch voedsel in Letland (vereniging van producenten en verwerkers, erkend door de lidstaat overeenkomstig Verordening EG 1308/2013). ALOA werkt actief samen met verschillende afdelingen van het Ministerie van Landbouw en doet voorstellen voor de ontwikkeling van de sector. Enkele van de betrokkenen zijn de afdeling Plattelandsontwikkeling, Veterinair en Voedsel, Landbouw, Marktontwikkeling.

Rol in het project: Partner
Partnerland: Latvia
Website: www.lbla.lv
Contactpersoon: Gints Strazdiiņš  E-mail: gardmutis@gmail.com

Dit project beoogt het maximale aantal geïnteresseerde partijen te bereiken. De communicatieprojectstrategie is gebaseerd op een samenwerking, niet alleen met de projectpartners, maar ook met de “Key Multipliers”. In het BIOFRUITNET-project worden deze gedefinieerd als relevante organisaties / verenigingen (publiek of privaat) voor de biologische fruitsector in Europa die de communicatie en verspreiding van het project kunnen ondersteunen via hun verbindingen / netwerken. Deze organisaties zijn een belangrijk element in de communicatiestrategie, omdat ze het BIOFRUITNET-materiaal kunnen verspreiden onder hun leden, ondersteuning kunnen bieden op sociale media-accounts en de resultaten face-to-face kunnen verspreiden tijdens BIOFRUITNET-evenementen onder hun leden en contacten. Naast het consortium werken we samen met een aantal relevante organisaties in de sector om een bredere scope te garanderen. Wil je deel uitmaken van ons netwerk, neem dan contact met ons op.

Werkplan

Het project is bestaat uit de volgende werkpakketten:

Het doel van werkpakket 1 is het in kaart brengen van bestaande netwerken die belangrijke zijn inde biologische fruitteelt in de EU. Ook netwerken in buurlanden en in de belangrijkste fruitgebieden in de wereld worden geinventariseerd. Het doel is om in het BIOFRUIT netwerk samenwerking tot stand te brengen en te bevorderen. Om dit doel te bereiken ondernemen we de volgende acties:

  • Een inventarisatie van nationale netwerken die actief zijn bij de uitwisseling van technische kennis.
  • Een overzicht van de capaciteit van de netwerken. Hiaten en kansen in de sector van de biologische fruitteelt worden geanalyseerd om de uitwisseling van kennis tussen de netwerken te verbeteren en de samenwerking op EU- en mondiaal niveau te bevorderen.

Het doel van werkpakket 2 is om bestaande kennis die kant-en-klaar is voor de praktijk te verzamelen en hiaten in deze kennis te identificeren. Om dit te bereiken, is onze werkwijze gebaseerd op:

  • Een enquête om hiaten en vaardigheden op professioneel niveau uit 18 verschillende Europese landen te identificeren. Dit doen we door contact op te nemen met relevante partners in de biologische fruitsector die kennis hebben van de lokale fruitteektpraktijk
  • Een lijst met nationale tools met kennis die praktijk rijp is identificeert en verzamelt. Tot nu toe niet vertaald voor gebruik op het fruitteeltbedrijf.
  • Het scannen van actuele technische en wetenschappelijke literatuur die niet algemeen beschikbaar is. Dit kunnen technische rapporten zijn of nog niet gedigitaliseerde boeken, conferentierapporten etc.

Het doel van werkpakket 3 is het samenvatten van de rapporten die in werkpakket 2 zijn opgesteld om de best practices die relevant zijn voor biologische fruitteelt te selecteren. Dit doen we voor hardfruit, pit- en steenfruit.
Drie verschillende panels zijn verantwoordelijk voor het bespreken en selecteren van de best practices. De panels zijn:

  • Samengesteld uit verschillende spelers in de keten van de biologische fruitproductie. Op deze manier wordt worden de best practices van allei kanten bekeken. een . Door deze aanpak is een een grotere validiteit en bruikbaarheid van geselecteerde best practices.
  • Als de drie panels elkaar ontmoetenbespreken zij de specifieke en gemeenschappelijke hiaten die zij tijdens elk van hun hebben gevonden.
  • Op bijeenkomsten van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda van TPOrganics (Technologisch Platform voor Biologische Voeding en Landbouw).Op bijeenkomsten presenteren de panels voorstellen voor oplossingen voor onopgeloste uitdagingen.

Dit werkpakket richt zich op het aanpassen van de geselecteerde best practices aan verschillende formats zodat deze toegankelijk worden voor verschillende doelgroepen. Het gaat om praktische samenvattingen om op het EIP-AGRI-platform te plaatsen en via de eigen BIOFRUITNET kanalen te verspreiden en om korte tutorials te produceren in video- en podcastformaat Dit alles om de acceptatie van nieuwe oplossingen voor deelnemers te vergemakkelijken.

De informatie die wordt verzameld tijdens het BIOFRUITNET projecti zal worden geïntegreerd in het ‘Knowledge for Organic Farming’ platform https://organic-farmknowledge.org/ om bij te dragen aan het bouwen van het benchmark kennisplatform voor biologische boeren en adviseurs.

Werkpakket 4 omvat de organisatie van ‘Field Days’, waar de consortiumpartners laten zien hoe de best practices uit werkpakketten 2 en 3 geïmplementeerd kunnen worden.

Om “de fruittelers van de toekomst” te bereiken, wordt e-learningmateriaal verspreid onder onderwijsinstellingen. De geselecteerde best practices kunnen worden overgedragen naar het educatieve materiaal van landbouwscholen, universiteiten …

De focus van dit werkpakket 5 is om een breed publiek te bereiken, Daarom maken we gebruik van bestaande kanalen en netwerken. Om deze manier worden samenwerkingsverbanden gecreëerd om een efficiënt verspreidingsplanop te zetten. Leden van het consortium zijn zeer actief in de verspreiding van kennis en de meeste van onze partners hebben directe contacten met professionals. Partners zijn ook actiefop online kanalen zoals social media, websites en blogs. Tijdens EU-evenementen worden drie workshops georganiseerd. Verderzullen we aanwezig zijn op alle belangrijke bio-evenementen zoals Biofach, de Ecofruit2020-conferentie, de SANA-conferentie in Bologna en de AgriFarm-conferentie in Poznan. Alle projectpartners dragen bij aan het verspreidingswerk in hun eigen land. Een slotevenement wordt georganiseerd in Brussel.

Werkpakket 6 houdt in de gaten of de activiteiten goed worden uitgevoerd, en of de verwachte doelstellingen worden bereikt. Een nauwgezette monitoring brengt potentiële risico’s in kaart en zorgt ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om dee de risico’s te beperken.

PERT-diagram dat de onderlinge relatie tussen de werkpakketten vertegenwoordigt

PERT-diagram dat de onderlinge relatie tussen de werkpakketten vertegenwoordigt

Nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de projectactiviteiten?

INSCHRIJVEN