Oostenrijk conferentie biologische fruittelers

Op 1, 2 en 7 december 2021 vond in Oostenrijk de conferentie plaats van biologische fruittelers. Delphy presenteerde, als vertegenwoordiger van Biofruitnet, het project en de belangrijkste resultaten van de recent gehouden workshop over ziekten en plagen bij peer. Met inbreng van adviseurs en experts uit 7 landen van Europa zijn de belangrijkste schadeveroorzakers in de biologische perenteelt in beeld gebracht. Ook zijn de mogelijkheden voor de beheersing geïnventariseerd. De Oostenrijkse conferentie werd bijgewoond door 90 deelnemers die grote belangstelling toonden voor de informatie. Het volledige programma van de conferentie is hier te vinden en de presentatie van het Biofrutinet-project door Delphy hier (beide in het Duits).