POPRAWA OCHRONY UPRAWY W PRODUKCJI OWOCÓW ORGANICZNYCH

Komunikat prasowy 22 czerwca 2020 r. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami jest dużym problemem dla ekologicznych hodowców owoców, ponieważ owoce są [...]