Finansowanie

BIOFRUITNET  jest finansowany z programu „Horyzont 2020” – Programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji związanego z Programem Pracy na lata 2018–2020 w dziedzinie „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, a dokładniej w konkursie “Rural renaissance”. Niniejsza propozycja dotyczy tematu RUR-15-2019: Sieci tematyczne, które zbierają wiedzę gotową do zastosowania praktycznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 862850.

Podane informacje nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania dostarczonych informacji.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o działaniach związanych z projektem?

SUBSKRYBUJ