Komunikat prasowy 22 czerwca 2020 r.

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami jest dużym problemem dla ekologicznych hodowców owoców, ponieważ owoce są bardzo wrażliwymi produktami. Wielu rolników ekologicznych w Europie dostosowało na miejscu swoje własne praktyki i techniki, aby skutecznie sprostać wyzwaniu ekologicznej ochrony upraw. Jednak ta cenna praktyczna wiedza często pozostaje na poziomie lokalnym, zamiast być dzielona z plantatorami owoców w innych regionach borykających się z tymi samymi problemami. Projekt BIOFRUITNET ma na celu połączenie praktyków w sektorze owoców ekologicznych w całej Europie i udostępnienie tych skutecznych metod ochrony upraw wszystkim.

Pierwszym krokiem projektu jest uzyskanie aktualnego obrazu wyzwań, przed którymi stoją plantatorzy owoców ekologicznych w Europie, a także strategii, które stosują w celu sprostania tym wyzwaniom. Dlatego partnerzy BIOFRUITNET uruchomili internetowy kwestionariusz skierowany do doradców technicznych i plantatorów owoców. Chodzi o poznanie aktualnych potrzeb i braków wiedzy na temat pestek, owoców ziarnkowych i owoców cytrusowych, a także najlepszych praktyk, a także zapytanie, w jaki sposób rolnicy woleliby uzyskać dostęp do informacji technicznych na temat takich problemów.

Wyniki ankiety pozwolą nam określić, jaki rodzaj wiedzy i informacji jest potrzebny. Będą stanowić podstawę do produkcji różnych formatów komunikacji, takich jak filmy wideo, podcasty i kursy e-learningowe, które będą zarówno informacyjne, jak i łatwe do zrozumienia. Formaty te będą rozpowszechniane za pośrednictwem sieci, usług doradczych i szkół akademickich w całej Europie.

Zachęcamy doradców ds. Uprawy owoców, praktyków oraz wybranych badaczy w 20 europejskich krajach docelowych do wypełnienia kwestionariusza i zaproponowania kombinacji praktyk w ich lokalnych kontekstach do 30 listopad 2020 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań projektu i oczekiwanych rezultatów, odwiedź stronę internetową projektu lub skontaktuj się z:

Śledź nas na:

Facebook:           https://m.facebook.com/Biofruitnet/
Twitter:                https://twitter.com/Biofruitnet
Linkedin:              https://www.linkedin.com/showcase/Biofruitnet/
Youtube:             https://www.youtube.com/watch?v=aundigin8w4

Share!

Archiwa

Kategorie

Portale społecznościowe