BIOFRUITNET
Zwiększanie innowacyjności w produkcji OWOCÓW EKOLOGICZNYCH poprzez wzmacnianie sieci wiedzy

BIOFRUITNET
Zwiększanie innowacyjności w produkcji OWOCÓW EKOLOGICZNYCH poprzez wzmacnianie sieci wiedzy

Co nowego?

Idź do aktualności i wydarzeń

Wydarzenia krajowe BIOFRUITNET w Polsce

26 stycznia, 2023|

Wydarzenia krajowe BIOFRUITNET w Polsce Nasz partner w projekcie, firma INHORT, zorganizuje w Polsce dwa krajowe wydarzenia mające na celu rozpowszechnienie wyników projektu BIOFRUITNET. [...]

BIOFRUITNET
Tworzenie pomostów pomiędzy nauką a praktyką

Projekt koncentruje się na ekologicznych owocach ziarnkowych, pestkowych i owocach cytrusowych i ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej produkcji owoców ekologicznych poprzez:

Gromadzenie i usystematyzowanie istniejącej wiedzy naukowej i praktycznej na temat uprawy owoców ekologicznych, w celu jej upowszechnienia w krajach UE za pomocą prostych formatów, takich jak e-learning, podcasty, filmy i krótkie artykuły.

Wzmacnianie istniejących sieci powiązań dotyczących ekologicznej uprawy owoców, nawiązywanie nowych kontaktów w celu stworzenia silnej sieci producentów i odbiorców z płynnym przepływem informacji.

Jakie są cele projektu?

BIOFRUITNET zakłada, że w przyszłości ekologiczna produkcja owoców w UE może być łatwa, opłacalna oraz, w dalszej perspektywie, także zrównoważona. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie strony zaangażowane w sektorze ustalają następujące cele:

Gromadzenie i usystematyzowanie istniejącej już wiedzy gotowej do zastosowania w praktyce: gromadzenie i usystematyzoanie dostępnej wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej strategii ochrony zdrowia roślin (obejmującej: szkodniki i choroby, odżywianie drzew i przydatności odmian) w ekologicznej produkcji owoców, ze szczególnym uwzględnieniem drzew owocowych (owoców pestkowych, ziarnkowych i cytrusów).

Stworzenie stabilnej europejskiej sieci innowacji: aby ułatwić wymianę i współtworzenie bazy wiedzy pomiędzy ekologicznymi producentami owoców, naukowcami i doradcami rolniczymi.

Wzmocnienie już istniejących aktywnych sieci kontaktów w obszarze ekologicznej uprawy owoców, aby zapewnić płynny przepływ informacji, w celu promowania rozpowszechniania informacji między naukowcami i praktykami oraz pomiędzy regionami europejskimi.

Rozlegle popularyzowanie zebranych rozwiązań. Zgromadzona, gotowa do zastosowania w praktyce wiedza jest szeroko rozpowszechniana w UE i kierowana do różnych grup odbiorców (sadowników, studentów rolnictwa, konsultantów) przy użyciu nowych narzędzi, takich jak krótkie filmy instruktażowe i podcasty dostosowane do potrzeb rolników.

Rozwijanie platformy wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego: www.organic-farmknowledge.org

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o działaniach związanych z projektem?

SUBSKRYBUJ