BIOFRUITNET na II Konferencji Partnerów projektu Agroekoton

W dniach 7-8 grudnia 2022 roku w Puławach odbyła się II Konferencja Partnerów Agroekotonu, na której cele i założenia projektu, a także dotychczas przygotowane materiały przedstawiła podczas krótkiego wystąpienia dr Małgorzata Tartanus.

Agroekoton jest fundacją, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat nowatorskich metod i praktyk w zakresie zarówno integrowanej, jak i ekologicznej produkcji owoców w Polsce. W konferencji wzięło udział około 50 osób, a wśród nich członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, producenci owoców, przedstawiciele producentów środków ochrony roślin i biostymulantów oraz media. Informacje o projekcie wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników.

Podczas wydarzenia dr Tartanus odebrał w imieniu Państwowego Instytutu Badań Ogrodniczych (INHORT) nagrodę uznającą działalność Instytutu, a w szczególności Zakładu zaangażowanego w BIOFRUITNET, za „Partnera Roku 2022”.