WARSZTATY „INNOWACJE W EKOLOGICZNYCH UPRAWACH OGRODNICZYCH – NAUKA I WIEDZA W PRAKTYCE”

20 lipca 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty pt.: „Innowacje w ekologicznych uprawach ogrodniczych – nauka i  wiedza   w  praktyce” zorganizowane w ramach projektu BIOFRUITNET „Zwiększanie innowacyjności w ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”.

Spotkanie rozpoczęła wizyta w sadzie doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa – PIB, gdzie uczestnicy warsztatów zapoznali się i naocznie zobaczyli poletka z doświadczeniami prowadzonymi w ramach projektów badawczych: BioHortiTech – rośliny współrzędne rosnące w sadzie pod drzewami, EXCALIBUR – wpływ grzybów z rodzaju Beauveria na wzrost truskawek, ResBerry – wyspy i pasy kwiatowe w uprawie truskawek i malin. Po wizycie w  sadzie słuchacze zebrali się w sali wykładowej IO-PIB, gdzie powitał wszystkich prof.  dr  hab. Stanisław Kaniszewski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Następnie wygłoszono takie prezentacje jak:

  • „BIOFRUITNET – Wiedza praktyczna zgromadzona w jednej bazie i dostępna dla  wszystkich” – dr hab. Eligio Malusa, prof. IO.
  • „Nowe podejścia do ochrony upraw ekologicznych – doświadczenia w ramach projektu Rolnictwo Ekologiczne MRiRW” – dr Małgorzata Tartanus.
  • „Efekty innowacyjnego zarządzania glebą: doświadczenia w ramach projektu BioHortiTech” – dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO, dr Joanna Golian, dr Małgorzata Tartanus.
  • „Wykorzystanie mikroorganizmów do zwalczania patogenów glebowych, szkodników żyjących w glebie i zwiększenia bioróżnorodności w glebie: doświadczenia w ramach projektu EXCALIBUR” – dr Magdalena Ptaszek, dr Ewa Furmańczyk, dr  Paweł  Trzciński.
  • „ResBerry – cel i założenia projektu” – dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO, prof.  dr  hab. Lidia Sas-Paszt

Na zakończenie spotkania dr hab. Eligio Malusa, prof. IO oraz dr Małgorzata Tartanus poprowadzili panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy warsztatów mogli wymienić się uwagami oraz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.