Financování

Projekt BIOFRUITNET  je financován z programu Horizont 2020, výzkumného a inovačního programu EU související s pracovním programem 2018–2020 v tematickém zaměření „Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský, přímořský a vnitrozemský výzkum vody a bioekonomie “ specifikovaný v projektové výzvě „ Obnova venkova “. Tento návrh je zaměřen na konkrétní téma RUR-15-2019: Vytvoření tematických informačních systémů shromažďující znalosti připravené pro praxi.

Tento projekt obdržel finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 773911.

Poskytnuté informace nemusí nutně odrážet oficiální stanoviska Evropské komise. Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli použití poskytnutých informací.

Zpravodaj

Chcete dostávat informace o projektových aktivitách?

ODEBÍRAT