Finansiering

BIOFRUITNET  finansieres af Horizon 2020, EU’s forsknings- og innovationsprogram relateret til arbejdsprogrammet 2018-2020 inden for Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, marin og maritim forskning og forskning i indre farvande, samt bioøkonomi . Dette forslag er rettet mod det specifikke emne RUR-15-2019: Tematiske netværk, der indsamler viden klar til praksis.

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 under tilskudsaftale nr. 773911.

De givne oplysninger afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle udtalelser. Hverken Europa-Kommissionen eller nogen person, der handler på Kommissionens vegne, er ansvarlig for enhver brug, der måtte blive anvendt af de leverede oplysninger.

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage information om aktiviteterne i projektet?

TILMELD DIG HER