Finansēšana

BIOFRUITNET  tiek finansēts ar Horizon 2020, ES pētniecības un inovāciju programmu, kas saistīta ar 2018. – 2020. Gada darba programmu jomā “Pārtikas nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūras un iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika”, precīzāk tā dēvētajā” lauku renesansē “. Šis priekšlikums ir vērsts uz īpašo tematu RUR-15-2019: Tematiskie tīkli, kas apkopo zināšanas, kuras ir gatavas praksei.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar piešķīruma līgumu Nr. 773911.

Sniegtā informācija ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne kāda persona, kas darbojas Komisijas vārdā, nav atbildīga par sniegtās informācijas izmantošanu.

Biļetens

Vai vēlaties saņemt informāciju par projekta aktivitātēm?

ABONĒT