ZLEPŠENÍ OCHRANY ROSTLIN V PRODUKCI EKOLOGICKÉHO OVOCE

Ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám je velkým problémem pro pěstitele ekologického ovoce, ovocné stromy jsou velmi citlivou plodinou. Mnoho ekologických zemědělců v Evropě přizpůsobilo pro danou lokalitu své vlastní postupy a techniky, aby úspěšně zvládly problém ekologické ochrany. Tyto cenné praktické znalosti však často zůstávají na místní úrovni, místo aby byly sdíleny s pěstiteli ovoce v jiných regionech, kteří čelí stejným problémům. Cílem projektu BIOFRUITNET je propojení praktických poznatků v odvětví produkce ekologického ovoce v celé Evropě a všem zpřístupnit tyto úspěšné metody ochrany rostlin.

Prvním krokem projektu je získání aktuálního obrazu o tom, s jakými problémy se pěstitelé ekologického ovoce v Evropě ve skutečnosti potýkají, o strategiích použitých k řešení těchto problémů. Partneři projektu BIOFRUITNET proto spustili online dotazník určený technickým poradcům a pěstitelům ovoce. Záměrem je zjistit současné potřeby a mezery znalostí týkajících se pěstování peckovin, jádrovin a citrusových plodů. Dále zjistit, jakému způsobu přístupu a předání osvědčených postupů a technických informací o těchto otázkách by zemědělci dávali přednost.

Výsledky dotazníku nám umožní zjistit, jaké znalosti a informace jsou zapotřebí. Poskytnou základ pro vytvoření různých komunikačních systémů, jako jsou videa, podcasty a e-learningové kurzy, které musí být informativní a snadno pochopitelné. Tyto formáty budou šířeny prostřednictvím informačních systémů, poradenských služeb a vysokých škol v celé Evropě.

Doporučujeme poradcům, pěstitelům a odborníkům v oblasti pěstování ovoce ve 20 evropských cílových zemích, aby vyplnili tento dotazník a navrhli kombinace svých lokálních postupů v místních kontextech do 30. listopad 2020.

Pro více informací o projektových aktivitách a očekávaných výsledcích navštivte webovou stránku projektu nebo kontaktujte:

Odpovědná osoba za dotazník: Claude-Eric Parveaud (parveaud@grab.fr)

Národní kontaktní místa: https://biofruitnet.eu/partners-and-workplan/#partners

Share This Story, Choose Your Platform!

Archiv

Kategorie

Sociální sítě

Zpravodaj

Chcete dostávat informace o projektových aktivitách?

ODEBÍRAT