BEDRE PLANTEBESKYTTELSE I ØKOLOGISK FRUGTPRODUKTION

Pressemeddelelse 23. juni 2020

Forebyggelse og plantebeskyttelse mod sygdomme og skadedyr er væsentligt for økologiske frugtavlere, da tab forårsaget af skadegørere kan være store. Mange økologiske frugtproducenter i Europa har lokalt tilpassede metoder og teknikker der gør, at de med success håndterer udfordringerne med sygdomme og skadedyr. Men denne værdifulde praktiske viden og erfaring forbliver ofte lokal og bliver ikke delt med frugtproducenter i andre egne, der måske står overfor de samme udfordringer. BIOFRUITNET projektets mål er at forbinde praktikere i den økologiske frugtsektor i hele Europa og gøre disse succesfulde metoder tilgængelige for alle.

Det første trin i projektet er, at få et opdateret billede af, dels hvilke udfordringer de økologiske frugtproducenter i Europa faktisk står overfor idag, dels hvilke strategier de bruger for at håndtere udfordringerne. Derfor har BIOFRUITNET partnere oprettet et online spørgeskema henvendt til rådgivere og frugtproducenter. Hensigten er at finde ud af, hvad der er de nuværende behov og videnshuller for stenfrugt, kernefrugt og citrusfrugt og hvad der er bedste praksis for plantebeskyttelse og desuden at spørge om hvordan frugtproducenter foretrækker at tilgå teknisk information om sådanne emner.

Resultatet af spørgeskemaet er, at vi kan identificere hvilken type viden og information der er behov for de forskellige steder. Det vil danne basis for udarbejdelsen af diverse kommunikationsprodukter såsom videoer, podcasts og e-learning kurser, som skal være både informative  og lettilgængelige. Disse kommunikationsprodukter gøres tilgængelige i hele Europa via netværk, rådgivningstjenster og højere uddannelser.

Vi opfordrer rådgivere indenfor frugtavl, frugtproducenter så vel som udvalgte forskere i 20 europæiske lande til at udfylde dette spørgeskema og til at foreslå kombinationer af bedste praksis i deres lokale sammenhæng før 30. november 2020.

For mere information om projektets aktiviteter og forventede resultater henvises til projektets hjemmeside eller kontakt:

Share This Story, Choose Your Platform!

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage information om aktiviteterne i projektet?

TILMELD DIG HER