Partnere i projektet

BIOFRUITNET har 16 partnere fra 12 europæiske lande, herunder syv forsknings- og udviklingsorganisationer, tre foreninger for økologiske producenter, to universiteter, to konsulentfirmaer, en europæisk paraplyorganisation og en innovationsvirksomhed. Hvis du vil vide mere om dem, kan du læse videre nedenfor under “mød vores partnere”.

mød vores partnere
workplan

Naturland eV Farmers Association er en af de største organisationer i verden til fremme af økologisk landbrug. I øjeblikket producerer næsten 70.000 Naturland-landmænd, biavlere, dambrugere og fiskere i henhold til Naturland-standarder i 56 lande. I Tyskland er der 4.000 producenter, 660 i resten af EU. Vi arbejder også tæt sammen med over 900 europæiske partnerfirmaer inden for forarbejdning, catering og handel. Økologisk landbrug er i henhold til Naturland-standarderne baseret på en systemorienteret, holistisk tilgang, der indbefatter sociale standarder siden 2005. Siden 2010 har Naturland givet Fair-certificeringen og dermed tilføjet økologien til dette økonomiske aspekt af bæredygtighed.

Projektet-rolle: Projektkoordinator
Land: Tyskland
Hjemmeside: www.naturland.de
Kontaktperson: Sophie Hédon  E-mail: s.hedon@naturland.de

Inhort er en offentlig Forsknings- og Udviklingsorganisation, under det polske Ministerie for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Instituttets forskningsprogram dækker alle områder relateret til gartneri og frugtavl, fra grundlæggende undersøgelser i plantefysiologi, biokemi og molekylærbiologi, til bioteknologi, planteforædling (herunder genteknologi), beskyttelse af genetiske ressourcer, plantepatologi, agronomi, økologisk havebrug, integreret skadedyrsbekæmpelse, håndtering, opbevaring og forarbejdning af frugt og grønsager, forskning i spiselige svampe, fødevaresikkerhed, gartneri, økonomi og markedsføring.

Projektet-rolle: leder af arbejdspakke 1
Land: Polen
Hjemmeside: www.inhort.pl
Kontaktperson: Eligio Malusa  E-mail: eligio.malusa@inhort.pl

GRAB er en forskningsgruppe for økologisk landbrug dedikeret til frugt, grøntsager og vinavl i Frankrig. GRAB blev oprettet i 1979 som en non-profit organisation ledet af en bestyrelse af økologiske landmænd. GRABs vigtigste mission er afprøvning og udvikling, formidling og levering af ekspertise. Forskningsgruppen, som består af 15 personer, arbejder i øjeblikket med forskellige emner, herunder plantebeskyttelse, funktionel biodiversitet, evaluering af sorter, diversificering og agroforestry for mere bæredygtige agroøkosystemer. GRAB er lokaliseret to steder, begge i det sydøstlige Frankrig. GRAB er medarrangør af World Organic Congress, der afholdes i Frankrig i september 2021.

Projektet-rolle: leder af arbejdspakke 2
Land: Frankrig
Hjemmeside: www.grab.fr
Kontaktperson: Claude-Eric Parveaud  E-mail: claudeeric.parveaud@grab.fr

Laimburg Research Center for Agriculture er det førende forskningsinstitut i Sydtyrol, Italien. Gennem solid eksperimentering, forskning og laboratorieanalyse lægger de grundlaget for problemløsning og innovation i landbruget. Forskningsarbejdet lægger vægt på praktiske anvendelser i henhold til sit mandat: at give landbruget i Sydtyrol en konkurrencefordel gennem vidensopbygning. Det stræber også efter at finde hurtige løsninger på øjeblikkelige landbrugsproblemer og levere grundlæggende forskning indenfor specifikke fokuspunkter for at udvikle bæredygtige strategier for fremtiden. Laimburg startede som et kompetencecenter for frugtdyrkning og vinproduktion, de to vigtigste afgrøder i Sydtyrol, og har med årene udvidet deres kompetencer til i dag at inkludere skadedyrsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse, økologisk landbrug, bjerglandbrug, specialiserede afgrøder som bær, stenfrugter, grøntsager og urter, opbevaringsteknologier og akvakultur.

Projekt-rolle: Leder af arbejdspakke 3 og kernfrugt-panelet
Land: Italien
Hjemmeside: www.laimburg.it
Kontaktperson: Markus Kelderer / Alfredo Mora Vargas E-mail: Markus.Kelderer@laimburg.it / Alfredo.Mora-Vargas@laimburg.it

EU IFOAM-gruppen er den europæiske paraplyorganisation for den økologiske fødevare- og landbrugssektor med mere end 190 medlemsorganisationer fra alle EU-28 lande, EFTA og kandidatlande, der dækker hele værdikæden inden for økologi. Med sit brede medlemskab og aktive deltagelse i europæiske forskningsprojekter tjener IFOAM EU Group som et center for viden og innovation for sektoren, der fremmer formidling af innovation og bedste praksis inden for økologisk landbrug på tværs af sprogbarrierer og kulturelle skel. Med sin lange erfaring med koordinering af tematiske netværk på foder og markafgrøder har IFOAM EU erfaringer med at samle viden, indsamlet gennem netværket og gøre den tilgængelig i formater, der er lette at forstå og anvendelige for slutbrugerne. IFOAM EU oprettede og huser sekretariatet for den europæiske teknologiplatform for økologisk mad og landbrug (TP Organics).

Projektets rolle: leder af arbejdspakke 4
Land: Sverige / Belgien
Hjemmeside: www.ifoam-eu.org
Kontaktperson: Ambra De Simone  E-mail: ambra.desimone@ifoam-eu.org

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) er en non-profit organisation, til fremme af økologisk landbrug og bæredygtigt forbrug, med en ægte ånd af ledelse og service til samfundet. Den har eksisteret siden 1991. Ecovalia deltager i mange nationale projekter og aktiviteter til fremme af økologisk landbrug og til at udvikle strategien for den økologiske sektor i Spanien. Ecovalia har som informationsudbydere pædagogisk materiale fokuseret på forskellige afgrøder og hvordan man kan bekæmpe skadedyr og sygdomme på en økologisk måde. Ecovalia har omkring 15.000 medlemmer / medarbejdere (interessenter fra hele den økologiske sektor landsdækkende), hvormed de deler information, og udveksler meninger og erfaringer om forskellige emner.

Projekt rolle: leder af arbejdspakke 5
Land: Spanien
Hjemmeside: www.ecovalia.org
Kontaktperson: Ángela Morell Pérez / Évelyne Alcázar Marín  E-mail: ecovalia.international@ecovalia.org

CIHEAM-IAMB Bari er et center for efteruddannelse, anvendt videnskabelig forskning og design af lokale partnerskabsaktiviteter, inden for internationale forsknings- og samarbejdsprogrammer. CIHEAM Baris mission er at fremme bæredygtigt landbrug i Middelhavsområdet og at fremme ånden i det internationale samarbejde inden for landbruget med fokus på uddannelse, forskning og samarbejde, såsom fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse, kapacitetsopbygning på institutionelt niveau, effektiv udnyttelse af naturressourcer, forbedring af landbrugsproduktion og produktivitet, fremme af økologisk landbrug, udvikling af bæredygtige fødevaresystemer, afhjælpning af klimaforandringer, integreret styring af kystzoner, ligestilling af kønnene, fiskeri og akvakultur, integreret skadedyrsregulering, vandressourcestyring og kunstvanding.

Projekt-rolle: partner og leder af citrus-panelet
Land: Italien
Hjemmeside: www.iamb.it
Kontaktperson: Dr. Laura Scivett  E-mail: scivetti@iamb.it

Holovousy Research and Breeding Institute for Pomology er én af de primære landbrugsforskningsinstitutioner i Tjekkiet. Det fungerer som et frugtforsknings- og teknisk rådgivningscenter for Den Tjekkiske Union af frugtproducenter. Forskningen fokuserer på at løse følgende hovedtemaer: bevare genbanken af frugtsorter, forædling af æbler, kirsebær, blommer og abrikoser, frugtformering, forskning og forædling af grundstammer, samling af hjemlige sorter og vilde genotyper, program vedrørende frugtsundhed, innovation inden for frugtproduktionsteknologier, udvikling af nye biologiske metoder til plantebeskyttelse, overvågning af vigtige sygdomme og skadedyr, forskning i virologi for frugt, evaluering af driftsomkostninger for frugtdyrkning, sporing af restkoncentrationer af pesticider, allergener og svampetoksiner i frugter, indhold af bioaktive forbindelser i frugtarter.

Rolle i projektet: Partner og leder af stenfrugt-panelet
Land: Tjekkiet
Hjemmeside: www.vsuo.cz
Kontaktperson: Radek Vávra  E-mail: Radek.Vavra@vsuo.cz

FOEKO er en sammenslutning af omkring 200 økologiske frugtproducenter i Tyskland. FOEKO arrangerer videnskabelige studier vedrørende økologisk frugtdyrkning og arrangerer årlige konferencer, møder og kurser for fagfolk om økologisk frugtdyrkning. Derudover er FOEKO redaktør for det faglige magasin “Öko-Obstbau”, som giver landmændene oplysninger om dyrkning og praktisk forskning, der er relevant for dem. Inden for rammerne af Det Europæiske økologiske Frugtforum er FOEKO også i tæt samarbejde med lignende organisationer af økologiske frugtproducenter på nationalt niveau i Europa og koordinerer forskellige aktiviteter mellem dem. FOEKO støtter et tæt samarbejde og netværk mellem frugtproducenter, konsulenter og forskere. Siden 2004 har FOEKO koordineret et landsdækkende netværk, hvor landmænd, konsulenter og forskere samarbejder om nye tilgange til udvikling af økologisk frugtafgrøder. I denne sammenhæng offentliggør FOEKO også data om plantesundhed inden for dyrkning af økologiske æbler i Tyskland i en brochure, der opdateres hvert år.

Projektets rolle: Partner
Partnerland: Tyskland
Hjemmeside: www.foeko.de
Kontaktperson: Angelika Stülb-Vormbrock  E-mail: stuelb-vormbrock@foeko.de

FiBL er et uafhængigt, non-profit forskningsinstitut med det mål at fremme den nyeste videnskab, især inden for økologisk landbrug. FiBL fokuserer på jord- og afgrødevidenskab, samt socioøkonomi og husdyrvidenskab. FiBL har adskillige internationale projekter og initiativer, og deltager i mere end 50 projekter i EU. Afdelingen for Afgrødevidenskab har lang erfaring med anvendt og strategisk FoU og teknologioverførsel i produktionssystemer af afgrøder og plantebeskyttelse i frugt. Forskningen fokuserer på udvikling og integration af nye plantebeskyttelsesprodukter og -strategier (inklusiv modastandsdygtighed af sorter, agronomiske strategier, DSS og biopesticider) i systemer med lavt input og økologisk produktion. Afdelingen for Afgrødevidenskab har førstehåndserfaring med hensyn til skadedyr, der opstår i lavt input / lavt pesticid og økologiske systemer, og er nært forbundet med industrien og den økologiske sektor.

Projekt-rolle: Partner
Partnerland: Schweiz
Hjemmeside: www.fibl.org
Kontaktperson: Michael Friedli  E-mail: michael.friedli@fibl.org

Københavns Universitet (UCPH) er et autonomt offentligt universitet og Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitution med 40.000 studerende og 5.000 forskere. Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), på Det Naturvidenskabelige Fakultet, dækker naturressourcer og biovidenskab og har en stab på ca. 500 personer. Instituttet har adskillige samarbejdsprojekter med nationale og internationale partnere og erfaring fra EU-projekter og andre store internationale projekter. Forskergruppen Anvendt Insekt-Plante Økologi (AIPE) fokuserer på økologiske interaktioner mellem skadedyr, nyttedyr og planter samt udviklingen af disse interaktioner i dyrkede og naturlige økosystemer. Dette omfatter virkningerne af dyrkningspraksis, interaktioner med andre grupper af organismer og betydningen af klimaforandringer. AIPE’s overordnede mål er at belyse betydningen af sådanne interaktioner for forbundne populationer af planter, skadeyr og nyttedyr, et arbejde det indbefatter betydningen af afgrøder og økologiske infrastrukturer på prædatorer, parasitoider og vilde bestøvere.

Projektet-rolle: Partner
Partnerland: Danmark
Hjemmeside: www.ku.dk
Kontaktperson: Lene Sigsgaard  E-mail: les@plen.ku.dk

HortiAdvice Scandinavia (GartneriRådgivningen A / S) leverer en afgrødespecifik uafhængig rådgivningstjeneste for gartneriproducenter, hovedsageligt i Danmark, men også i resten af Skandinavien. Deres arbejde udføres gennem direkte rådgivning i marken eller i væksthuset samt gennem nyhedsbreve, artikler, producentgrupper, forskningsture osv. Rådgivningstjenesten udføres indenfor en lang række emner i alle aspekter af afgrødeproduktion såvel som inden for finansiering, forvaltning, teknologi og støtteordninger, så producenter får det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger om produktion og udvikling af sin virksomhed. Målet er at levere den mest dynamiske rådgivningspakke til producenter, der opererer inden for frugt- og grøntsagssektoren i Skandinavien.

Projekt-rolle: Partner
Partnerland: Danmark
Hjemmeside: www.hortiadvice.dk
Kontaktperson: Hanne Lindhard Pedersen  E-mail: HLP@hortiadvice.dk

Det svenske landbrugsuniversitet (SLU) er en universitetsafdeling under Ministeriet for Erhverv, Energi og Kommunikation. SLUs mission er at udvikle viden og erfaring, der bidrager til livskvalitet og bæredygtig vækst, baseret på en langsigtet anvendelse af naturlige økologiske ressourcer. Dets aktiviteter er kendetegnet ved en stærk forbindelse mellem uddannelse og forskning af høj international standard og et tæt samarbejde med industrien og interessenter. SLUs rolle i projektet er relateret til udvikling inden for landbrugs- og skovbrugssektoren, fødevareindustrien, veterinærmedicin, naturressourcer og miljø samt inden for landdistriktsudvikling og landskabsarkitektur. SLU-sektorer omfatter landbrugsindustrien, veterinærmedicin, naturressourcer og miljø samt udvikling af landdistrikter og landskabsarkitektur.

Projektets rolle: Partner
Partnerland: Sverige
Hjemmeside: www.slu.se
Kontaktperson: Teun Dekker  E-mail: Teun.dekker@slu.se

INNOVARUM er et spansk konsulentfirma oprettet i 2013 med det overordnede mål at fremme innovation og udveksling af viden inden for fødevaresektoren, og hjælpe klienter med at bringe deres innovative ideer til markedet og øge virkningen af deres handlinger. INNOVARUM-medarbejdere har lang erfaring med styring af EU-projekter og afholdt det tekniske sekretariat for den spanske teknologiske platform for økologisk mad og landbrug i 3 år og var ansvarlig for at arrangere dets regelmæssige møder og offentlige arrangementer.

Projekt-rolle: Partner
Land: Spanien
Hjemmeside: www.innovarum.es
Kontaktperson: África Pardavila Morris  E-mail: africa.pardavila@innovarum.es

Delphy er en førende international konsulentorganisation. Delphys kerneaktiviteter inkluderer rådgivning til landmænd, gennemførelse af anvendt forskning, organisering af demonstrationer og træningsaktiviteter for landmænd, deltagelse i og føring af innovationsprojekter i plantebaserede landbrugssektorer. Delphy dækker alle aspekter af landbrugsforvaltning, såsom økologisk landbrug (markafgrøder, frugt og gartneri), daglig afgrødestyring, implementering og udvikling af nye og innovative teknologier og beslutningsstøttesystemer; jordforbedringsplaner og jordbårne sygdomsbekæmpelsesstrategier.

Projektets rolle: Partner
Land: Holland
Hjemmeside: www.delphy.nl
Kontaktperson: Gerjan Brouwer / Harm Brinks  E-mail: brouwer@delphy.nl / brinks@delphy.nl

Den lettiske økologiske jordbrugsforening (i det følgende benævnt ALOA) blev grundlagt i 1995. Det er en juridisk, professionel og ikke-statslig organisation, der samler omkring 600 producenter, forhandlere og forarbejdningsvirksomheder af økologiske produkter: mælk, kød, honning, frugt, grøntsager og korn, forarbejdningsvirksomheder, forhandlere og tilhængere af økologiske fødevarer i Letland (sammenslutning af producenter og forarbejdningsvirksomheder, anerkendt af medlemsstaten i henhold til EF-forordning 1308/2013). ALOA arbejder aktivt med forskellige afdelinger i Ministeriet for Landbrug og fremsætter forslag til udvikling af sektoren. Især indenfor landdistriktsudvikling, veterinærmedicin og fødevarer, landbrug og markedsudvikling.

Projektets rolle: Partner
Partnerland: Latvia
Hjemmeside: www.lbla.lv
Kontaktperson: Gints Strazdiiņš  E-mail: gardmutis@gmail.com

Dette projekt sigter mod at nå så mange interesserede parter som muligt. Projektets kommunikationsstrategi er baseret på et samarbejde ikke kun med projektpartnerne, men også med “Key Multipliers”. I BIOFRUITNET-projektet defineres disse som relevante organisationer / foreninger (offentlig eller privat) for den økologiske frugtsektor i Europa, der kan understøtte kommunikationen og formidlingen af projektet gennem deres forbindelser / netværk. Disse organisationer er et nøgleelement i kommunikationsstrategien, da de kan formidle BIOFRUITNET-materiale til deres medlemmer, yde support på sociale mediekonti og sprede resultaterne direkte ved BIOFRUITNET-arrangementer blandt deres medlemmer og kontakter. Ud over konsortiet samarbejder vi med en række relevante organisationer i sektoren for at sikre et bredere anvendelsesområde. Hvis du vil være en del af vores netværk, kan du kontakte os.

Arbejdsplan

Projektet er opbygget med nedenstående arbejdspakker:

Målet med arbejdspakke 1 er at kortlægge de nuværende etablerede netværk, der samler de vigtigste aktører, der er involveret i økologisk frugtproduktion i EU, andre nabolande og over hele verden for at fremme samarbejdet med BIOFRUITNET. For at nå dette mål udarbejder vi:

  • En oversigt over nationale netværk, der er aktive til udveksling af teknisk viden.
  • En oversigt over netværkernes kapacitet, analyse af videnshuller og muligheder i den økologiske frugtproduktionssektor til at forbedre udvekslingen af viden mellem dem og tilskynde til deres samarbejde på EU og globalt niveau.

Målet med arbejdspakke 2 er at indsamle eksisterende viden klar til praksis og at identificere videnshuller. For at opnå dette er vores metode baseret på:

  • En undersøgelse for at identificere videnshuller og eksisterenede vidensressourcer i 18 forskellige europæiske lande ved at kontakte relevante interessenter i den økologiske frugtsektor, der har adgang til lokal viden og landmændskendskab.
  • En liste over nationale redskaber til praksis, der identificerer og indsamler praksisklar viden, som endnu ikke er gjort tilgængelig til brug på bedriftsniveau.
  • Scanning af eksisterende videnskabelig og teknisk litteratur, der ikke er bredt tilgængelig, såsom tekniske rapporter, bøger der endnu ikke er digitaliseret, konferencerapporter etc.

Formålet med arbejdspakke 3 er at udarbejde rapporter, baseret på det materiale der er samlet i arbejdspakke 2, for at evaluere og udvælge det materiale, der er mest relevant for økologisk produktion af kernefrugt, stenfrugt og citrusfrugt.

Tre forskellige paneler er ansvarlige for at diskutere og vælge bedste praksis, og for at opnå dette er panelerne:

  • Sammensat af forskellige aktører i værdikæden for økologisk frugtproduktion, så flest mulige synspunkter tages i betragtning. Denne tilgang sikrer større gyldighed og anvendelighed af udvalgte bedste praksis.
  • Panelerne mødes og diskuterer sammen de specifikke og fælles videnshuller, der findes under deres respektive evalueringsprocesser.
  • Panelerne mødes og præsenterer forslag til løsninger på uløste udfordringer i den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for TPOrganics (teknologisk platform for økologisk mad og landbrug).

Denne arbejdspakke fokuserer på at tilpasse udvalgte bedste praksis til forskellige formater, så de er tilgængelige for forskellige målgrupper. Praktiske sammendrag vilbidrage til EIP-AGRI-platformen og formidling af dem gennem vores kanaler, til at producere korte tutorials i video- og podcast-format for at lette optagelsen af nye løsninger for deltagere.

Oplysninger indsamlet under BIOFRUITNET er integreret i platformen ‘Viden for økologisk jordbrug’ https://organic-farmknowledge.org/ for at hjælpe med at bygge vidensplatformen for økologiske landmænd og rådgivere.

Arbejdspakke 4 inkluderer tilrettelæggelse af ‘feltdage’, hvor konsortiumpartnerne demonstrerer, hvordan man implementerer den bedste praksis, der er identificeret i arbejdspakke 2 og 3.

Med det formål at nå frem til “fremtidens frugtproducenter” distribueres oprettelse af e-læringsmateriale til uddannelsesinstitutioner. De udvalgte bedste praksis kan overføres til undervisningsmateriale fra landbrugsskoler, universiteter…

Fokus for arbejdspakke 5 er at nå et bredt publikum ved at gøre brug af allerede eksisterende kanaler og etablerede netværk og skabe synergier for at skabe en omkostningseffektiv formidlingsplan. Medlemmer af konsortiet er meget aktive i formidling, og de fleste af dem har direkte kontakter med fagfolk. Partnere er også aktive på onlinekanaler som sociale medier, websteder og blogs. Der vil blive arrangeret tre workshops ved EU-arrangementer. Endvidere er målet at deltage ved alle centrale sektorrelevante begivenheder såsom Biofach, Ecofruit2020-konferencen, SANA-konferencen i Bologna og AgriFarm-konferencen i Poznan. Alle projektpartnere er enige om at bidrage til formidlingsarbejde i deres eget land. En sidste begivenhed arrangeres i Bruxelles.

Arbejdspakke 6 er dedikeret til at sikre gennemførelsen af aktiviteter for at opnå de forventede mål. Projektet følges tæt for at forebygge eller afhjælpe mulige vanskeligheder.

PERT-diagram, der repræsenterer sammenkoblingerne mellem arbejdspakker.

PERT-diagram, der repræsenterer sammenkoblingerne mellem arbejdspakker

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage information om aktiviteterne i projektet?

TILMELD DIG HER