BIOFRUITNET
Inovāciju veicināšana bioloģisko augļu ražošanā, izmantojot spēcīgākus tīklus

BIOFRUITNET
Inovāciju veicināšana bioloģisko augļu ražošanā, izmantojot spēcīgākus tīklus

Kas jauns?

Iet uz jaunumiem un notikumiem

BIOFRUITNET
Metot tiltu starp zinātni un praksi

Šis projekts ir vērsts uz bioloģiskajiem sēkleņkoku, kauleņkoku un citruskoku augļiem un tā mērķis ir stiprināt  Eiropas bioloģisko augļu ražošanas konkurētspēju:

Apkopojot un sintezējot esošās praktiskās un zinātniskās zināšanas par bioloģisko augļu audzēšanu, lai tās plaši izplatītu ES valstīs, izmantojot vienkāršus formātus, piemēram, e-mācības, podkāstus, video un īsus rakstus.

Nostiprinot esošos sadarbības tīklus bioloģiskās augļkopības jomā un izveidojot saiknes starp tiem, lai radītu spēcīgus bioloģisko augļu ražotāju un ieinteresēto pušu tīklus ar labu informācijas plūsmu.

Kādi ir projekta mērķi?

BIOFRUITNET saredz tādu nākotni, kurā bioloģisko augļu ražošana ES ir viegli veicama, rentabla un ilgtspējīga ilgtermiņā. Lai sasniegtu šo mērķi, visas nozarē iesaistītās puses izvirza šādus uzdevumus:

Apkopot un sintezēt esošās praksē pielietojamas zināšanas: tiek apkopotas un sintezētas pieejamās zinātniskās un praktiskās zināšanas par kopšanas stratēģijām (kaitēkļiem un slimībām, koku mēslošanu un šķirņu piemērotību) bioloģiskajā augļu ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot augļkokiem (sēkleņkoki, kauleņkoki un citrusaugļi).

Izveidot stabilu Eiropas jauninājumu tīklu: lai veicinātu zināšanu apmaiņu un līdzradīšanu starp bioloģisko augļu ražotājiem, pētniekiem un konsultantiem.

Stiprināt izveidotos tīklus, kas darbojas bioloģisko augļu audzēšanā, lai nodrošinātu stabilu informācijas plūsmu, veicinot informācijas nodošanu starp pētniekiem un praktiķiem, kā arī starp Eiropas reģioniem.

Plaši izplatīt risinājumus. Apkopotās praktiski pielietojamās zināšanas tiek plaši izplatītas visā ES un dažādām auditorijām (augļkopjiem, lauksaimniecības studentiem, konsultantiem), izmantojot jaunus rīkus, piemēram, īsus mācību video un podkāstus, kas ir pielāgoti lauksaimnieku vajadzībām.

Paplašināt bioloģiskās lauksaimniecības zināšanu platformu – www.organic-farmknowledge.org

Iepazīstieties ar mūsu partneriem

Biļetens

Vai vēlaties saņemt informāciju par projekta aktivitātēm?

ABONĒT