Projekta Partneri

BIOFRUITNET ir 16 partneri no 12 Eiropas valstīm, tostarp septiņas tehniskās un pētniecības organizācijas, trīs bioloģisko lauksaimnieku apvienības, divas universitātes, divas konsultatīvās padomes, viena Eiropas jumta asociācija un viens inovācijās iesaistīts MVU. Ja vēlaties uzzināt vairāk par viņiem, apmeklējiet vietni “iepazīstieties ar mūsu partneriem”.

iepazīstieties ar mūsu partneriem
DARBA PLĀNS

Lauksaimnieku apvienība Naturland e.V. ir viena no lielākajām organizācijām pasaulē, kas veicina bioloģisko lauksaimniecību. Pašlaik gandrīz 70 000 Naturland lauksaimnieku, biškopju, zivju audzētāju un zvejnieku ražo saskaņā ar Naturland standartiem 56 valstīs. Vācijā ir 4000 ražotāju, 660 – pārējā ES. Mēs arī cieši sadarbojamies ar vairāk nekā 900 Eiropas partneruzņēmumiem ražošanas, ēdināšanas un mazumtirdzniecības nozarēs. Bioloģiskā lauksaimniecība saskaņā ar Naturland standartiem balstās uz holistisku, sistēmiski orientētu pieeju, kas kopš 2005. gada ietver sociālos standartus. Kopš 2010. gada Naturland Fair sertifikāts pievieno bioloģisko komponenti šim ilgtspējības ekonomiskajam aspektam.

Loma projektā: projekta koordinators
Valsts: Vācija
Vietne: www.naturland.de
Kontaktpersona: Sophie Hédon  E-pasts: s.hedon@naturland.de

Dārzkopības pētniecības institūts ir valsts pētniecības un attīstības organizācija, kuru pārrauga Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija. Institūta pētniecības programma aptver visas jomas, kas saistītas ar dārzkopību, sākot no pamatpētījumiem augu fizioloģijā, bioķīmijā un molekulārajā bioloģijā, līdz biotehnoloģijai, radošai selekcijai (ieskaitot gēnu inženieriju), ģenētisko resursu aizsardzībai, augu patoloģijai, agronomijai, bioloģiskai dārzkopībai, integrētai kaitēkļu kontrolei, augļu un dārzeņu uzglabāšanai un pārstrādei, ēdamo sēņu izpētei, pārtikas drošībai, dārzkopības tehnikai, ekonomikai un mārketingam.

Loma projektā: 1. darba paketes vadītājs
Valsts: Polija
Vietne: www.inhort.pl
Kontaktpersona: Eligio Malusa  E-pasts: eligio.malusa@inhort.pl

GRAB ir bioloģiskās lauksaimniecības pētījumu grupa, kas Francijā nodarbojas ar augļiem, dārzeņiem un vīna dārziem. Tā tika izveidota 1979. gadā kā bezpeļņas organizācija un to pārvalda bioloģisko lauksaimnieku padome. GRAB galvenā misija ir eksperimentēšana, pieredzes izplatīšana un ekspertīžu veikšana. Pašlaik 15 cilvēku personāls strādā pie dažādām tēmām, tai skaitā augu aizsardzības, funkcionālās bioloģiskās daudzveidības, šķirņu novērtēšanas, dažādošanas un agromežsaimniecības, lai nodrošinātu noturīgākas agrosistēmas. GRAB atrodas divās vietās, abas ir Francijas dienvidaustrumos. GRAB ir Pasaules bioloģiskā kongresa, kas notiks Francijā 2020. gada septembrī, līdzorganizators.

Loma projektā: 2. darba paketes vadītājs
Valsts: Francija
Vietne: www.grab.fr
Kontaktpersona: Claude-Eric Parveaud  E-pasts: claudeeric.parveaud@grab.fr

Laimburgas Lauksaimniecības pētījumu centrs ir vadošais pētniecības institūts Dienvidtirolē, (Itālijā). Veicot pamatotus eksperimentus, pētījumus un laboratorijas analīzes, tas liek nepieciešamos pamatus problēmu risināšanai un inovācijām lauksaimniecībā. Īstenojot savas pilnvaras, tā pētnieciskais darbs uzsver praktiskos pielietojumus: dot Dienvidtiroles lauksaimniecībai konkurences priekšrocības, iegūstot izšķirošu sākuma startu ar zināšanām. Tas arī cenšas rast ātrus risinājumus tūlītējām lauksaimniecības problēmām un pamatpētījumiem par konkrētiem tematiem, lai izstrādātu ilgtspējīgas nākotnes stratēģijas. Tas sāka darboties kā augļkopības un vīnkopības kompetences centrs, kas ir divas galvenās kultūras Dienvidtirolē, un gadu gaitā kompetenču spektram pieaugot, tas mūsdienās ietver kaitēkļu kontroli un slimību profilaksi, bioloģisko lauksaimniecību, augstkalnu lauksaimniecību, specializētas kultūras, piemēram, ogas, kauleņus, dārzeņus un garšaugus, uzglabāšanas tehnoloģijas un akvakultūru.

Loma projektā: 3. darba paketes un ābeļu augļu paneļa vadītājs
Valsts: Itālija
Vietne: www.laimburg.it
Kontaktpersonas: Markus Kelderer / Alfredo Mora Vargas E-pasts: Markus.Kelderer@laimburg.it / Alfredo.Mora-Vargas@laimburg.it

ES IFOAM grupa ir Eiropas bioloģiskās pārtikas un lauksaimniecības nozares jumta organizācija ar vairāk nekā 190 dalīborganizācijām no visām ES-28 valstīm, EBTA un kandidātvalstīm, kas aptver visu bioloģiskās vērtības ķēdi. IFOAM EU grupa ar tās plašo biedru pārstāvniecību un aktīvo līdzdalību Eiropas pētniecības projektos kalpo kā nozares zināšanu un jauninājumu centrs, veicinot inovāciju un paraugprakses izplatīšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā pāri valodas un kultūras barjerām. Ar savu ilgstošo pieredzi koordinējot tematiskos tīklus lopbarības un laukaugu jomās IFOAM EU ir kompetence, lai apkopotu ar sadarbības tīklu palīdzību iegūtās zināšanas un ieliktu tās galalietotājiem viegli saprotamos un izmantojamos formātos. IFOAM EU uzsāka un vada Eiropas Bioloģiskās pārtikas un lauksaimniecības tehnoloģiju platformas (TP Organics) sekretariāta darbību.

Loma projektā: 4. darba paketes vadītājs
Valsts: Zviedrija / Beļģija
Vietne: www.ifoam-eu.org
Kontaktpersona: Ambra De Simone  E-pasts: ambra.desimone@ifoam-eu.org

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) ir bezpeļņas organizācija, kas kopš 1991. gada ar patiesu līderības un kalpošanas sabiedrībai garu veicina bioloģisko lauksaimniecību un atbildīgu patēriņu. Ecovalia piedalās daudzos nacionālos projektos un aktivitātēs bioloģiskās lauksaimniecības veicināšanai un bioloģiskās nozares stratēģijas izveidei Spānijā. Ecovalia kā informācijas sniedzējs ņem vērā izglītojošo materiālu nepieciešamību dažādām kultūrām un to kā ekoloģiskā veidā kontrolēt kaitēkļus un slimības. Ecovalia ir aptuveni 15 000 dalībnieku / līdzstrādnieku (ieinteresētās personas no visas bioloģiskās nozares visā valstī) ar kuriem mēs dalāmies informācijā un arī rēķināmies ar viņu viedokli un pieredzi par dažādiem tematiem.

Loma projektā: 5. darba paketes vadītājs
Valsts: Spānija
Vietne: www.ecovalia.org
Kontaktpersona: Ángela Morell Pérez / Évelyne Alcázar Marín  E-pasts: ecovalia.international@ecovalia.org

CIHEAM-IAMB Bari ir pēcdiploma apmācības, lietišķo zinātnisko pētījumu un partnerības darbību “in loco” izveides centrs starptautisko pētniecības un sadarbības programmu ietvaros. CIHEAM Bari misija ir veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību Vidusjūrā un kopt starptautiskās sadarbības garu lauksaimniecībā, koncentrējoties uz apmācību, pētniecību un sadarbību, piemēram, nodrošinātība ar pārtiku, nabadzības mazināšana, kapacitātes veidošana institucionālā līmenī, visefektīvākā dabas resursu izmantošana, lauksaimnieciskās ražošanas un produktivitātes uzlabošana, bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana, ilgtspējīgu pārtikas sistēmu attīstība, izturība pret klimata izmaiņām, piekrastes zonu integrēta pārvaldība, dzimumu līdztiesības nodrošināšana, zvejniecība un akvakultūra, integrētā augu aizsardzība, ūdens resursu pārvaldība un apūdeņošana.

Loma projektā: citrusaugļu paneļa partneris un vadītājs
Valsts: Itālija
Vietne: www.iamb.it
Kontaktpersona: Dr. Laura Scivett  E-pasti: scivetti@iamb.it

Holovousy Pomoloģijas pētniecības un selekcijas institūts pieder pie galvenajām lauksaimniecības pētniecības institūcijām Čehijā. Tas kalpo par augļu izpētes un tehnisko konsultāciju centru Čehijas Augļkopju savienībai. Pētniecība koncentrējas uz risinājumiem galvenajās jomās: augļu šķirņu gēnu bankas saglabāšana, ābolu, ķiršu, plūmju un aprikožu selekcija, stādāmmaterāla pavairošana, potcelmu un šķirņu izpēte, pašmāju šķirņu un savvaļas genotipu kolekcija, augļu sanitārijas programma, jauninājumi augļkopības tehnoloģijās, jaunu bioloģisko augu aizsardzības metožu izstrāde, galveno slimību un kaitēkļu monitorings, augļaugu virusoloģijas izpēte, augļkopības darbības izmaksu novērtēšana, pesticīdu atliekvielu, alergēnu un sēnīšu toksīnu daudzuma izsekošana augļos, bioaktīvo savienojumu satura noteikšana augļu sugās.

Loma projektā: kauleņaugļu paneļa partneris un vadītājs
Valsts: Čehijas Republika
Vietne: www.vsuo.cz
Kontaktpersona: Radek Vávra  E-pasti: Radek.Vavra@vsuo.cz

FOEKO ir aptuveni 200 bioloģisko augļu ražotāju apvienība Vācijā. FOEKO organizē zinātniskos pētījumus par augļu bioloģisko audzēšanu un organizē ikgadējas konferences, sanāksmes un pamata kursus praktiķiem par bioloģisko augļu audzēšanu. Turklāt FOEKO ir profesionālā žurnāla “Öko-Obstbau” izdevējs, kas lauksaimniekiem sniedz informāciju par viņiem svarīgo audzēšanā un praktiskajos pētījumos. Eiropas Organisko augļu foruma ietvaros FOEKO arī cieši sadarbojas ar līdzīgām Eiropas bioloģisko augļu ražotāju nacionālā līmeņa organizācijām un koordinē vairākas aktivitātes starp tām. FOEKO atbalsta ciešu sadarbību un tīklošanu starp augļkopjiem, konsultantiem un zinātniekiem. Kopš 2004. gada FOEKO koordinē valsts mēroga tīklu, kurā lauksaimnieki, konsultanti un pētnieki kopīgi strādā pie jaunām pieejām, lai attīstītu turpmāku bioloģisko augļu audzēšanu. Saistībā ar šo FOEKO arī publicē datus par augu veselības uzturēšanu bioloģisko ābolu audzēšanā Vācijā brošūrā, kuru šobrīd atjaunina katru gadu.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Vācija
Vietne: www.foeko.de
Kontaktpersona: Angelika Stülb-Vormbrock  E-pasti: stuelb-vormbrock@foeko.de

FiBL ir neatkarīgs bezpeļņas pētniecības institūts, kura mērķis ir attīstīt progresīvu zinātni, īpaši bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Tā koncentrējas uz augsnes un kultūraugu zinātnēm, sociālekonomiskajām un dzīvnieku zinātnēm. FiBL ir daudz starptautisku projektu un iniciatīvu, kas piedalās vairāk nekā 50 projektos ES ietvaros. Augkopības zinātnes departamentam ir liela lietišķās un stratēģiskās pētniecības-attīstības un tehnoloģiju nodošanas pieredze augkopības sistēmu un augļu aizsardzības jomās. Pētījumos galvenā uzmanība ir pievērsta jaunu augu aizsardzības līdzekļu un stratēģiju (ieskaitot šķirņu izturību, agronomiskās stratēģijas, DSS un biopesticīdus) izstrādei ekstensīvas ražošanas un bioloģiskās ražošanas sistēmās. Augkopības zinātnes departamentam ir tieša pieredze attiecībā uz kaitēkļiem, kas rodas ekstensīvas / pesticīdu minimālas pielietošanas sistēmās un bioloģiskajā lauksaimniecībā, un tas lieliski sadarbojas ar nozari un bioloģisko sektoru.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Šveice
Vietne: www.fibl.org
Kontaktpersona: Michael Friedli  E-pasti: michael.friedli@fibl.org

Kopenhāgenas Universitāte (UCPH) ir autonoma valsts universitāte un lielākā izglītības un pētniecības iestāde Dānijā ar 40 000 studentiem un 5000 pētniekiem. Zinātņu fakultātes Augu un vides zinātņu departaments (PLEN) nodarbojas ar dabas resursiem un dzīvības zinātnēm, un tajā strādā apmēram 500 cilvēku. Viņam ir daudz sadarbības projektu ar nacionāliem un starptautiskiem partneriem un profesionāla pieredze ES projektos un citās lielos starptautisko grantu projektos. Tā koncentrējas uz kaitīgo organismu, labvēlīgo posmkāju un augu ekoloģisko mijiedarbību, kā arī šīs mijiedarbības attīstību vadītās un dabiskās ekosistēmās. Tas ietver audzēšanas prakses, mijiedarbības ar citām organismu grupām un klimata pārmaiņu ietekmi. Komandas vispārējais mērķis ir noskaidrot šādas mijiedarbības nozīmi savstarpēji saistītajās augu, kaitīgo kukaiņu un labvēlīgo kukaiņu populācijās, tas ir darbs, kas iekļauj kultūraugu un ekoloģiskās infastruktūras nozīmi attiecībā uz plēsējiem, parazītiem un savvaļas apputeksnētājiem.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Dānija
Vietne: www.ku.dk
Department of Plant and Environmental Sciencies:  www.plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/applied_entomology
Kontaktpersona: Lene Sigsgaard  E-pasti: les@plen.ku.dk

HortiAdvice Scandinavia (GartneriRådgivningen A / S) dārzkopības produktu ražotājiem sniedz neatkarīgu konsultāciju pakalpojumu specifiskām kultūrām, galvenokārt Dānijā, bet arī pārējā Skandināvijā. Šis darbs tiek paveikts, izmantojot tiešus padomus uz lauka vai siltumnīcā, kā arī izmantojot biļetenus, rakstus, ražotāju grupas, izpētes braucienus utt. Konsultāciju pakalpojums tiek sniegts plašā tēmu lokā, visos augkopības aspektos, kā arī finansēs, pārvaldībā, tehnoloģijās un subsīdiju shēmās, lai ražotājiem būtu pēc iespējas labāks pamats lēmumu pieņemšanai viņu uzņēmumu ražošanu un attīstību. Mērķis ir nodrošināt visdinamiskāko konsultāciju paketi ražotājiem, kas darbojas augļu un dārzeņu nozarē Skandināvijā.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Dānija
Vietne: www.hortiadvice.dk
Kontaktpersona: Hanne Lindhard Pedersen  E-pasti: HLP@hortiadvice.dk

Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (SLU) ir nozares universitāte, kas atrodas Uzņēmējdarbības, enerģētikas un komunikāciju ministrijas pakļautībā. SLU misija ir attīstīt zināšanas un pieredzi, kas veicina dzīves kvalitāti un ilgtspējīgu izaugsmi, balstoties uz dabisko ekoloģisko resursu ilgstošu izmantošanu. Tās darbību raksturo cieša saikne starp augstu starptautisku standartu izglītību un pētniecību un cieša sadarbība ar nozari un ieinteresētajām personām. SLU loma projektā ir saistīta ar attīstību lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, pārtikas rūpniecībā, veterinārajā medicīnā, dabas resursos un vidē, kā arī ar lauku attīstību un ainavu arhitektūru. SLU nozares ietver lauksaimniecības nozari, veterinārmedicīnu, dabas resursus un vidi, kā arī lauku attīstību un ainavu arhitektūru.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Zviedrija
Vietne: www.slu.se
Kontaktpersona: Teun Dekker  E-pasti: Teun.dekker@slu.se

INNOVARUM ir Spānijas konsultāciju uzņēmums, kas tika izveidots 2013. gadā un kura vispārīgais mērķis ir inovāciju un zināšanu apmaiņas veicināšana lauksaimniecības pārtikas nozarē, palīdzot klientiem ienest novatoriskas idejas tirgū un palielināt viņu darbību ietekmi. INNOVARUM darbiniekiem ir liela pieredze ES projektu vadībā, un tie 3 gadus uzturēja Spānijas bioloģiskās pārtikas un lauksaimniecības tehnoloģiskās platformas tehnisko sekretariātu un bija atbildīgi par tās regulāro sanāksmju un sabiedrisko pasākumu organizēšanu.

Loma projektā: Partneris
Valsts: Spānija
Vietnes adrese: www.innovarum.es
Kontaktpersona: África Pardavila Morris  E-pasti: africa.pardavila@innovarum.es

Delphy ir vadošā starptautiskā konsultāciju organizācija. Delphy pamatdarbības ietver konsultāciju pakalpojumus lauksaimniekiem, lietišķo pētījumu veikšanu, demonstrāciju un apmācības pasākumu organizēšanu lauksaimniekiem, dalību inovāciju projektos un to vadīšanu lauksaimniecības augu nozarēs. Delphy aptver visus lauksaimniecības pārvaldības aspektus, piemēram, bioloģisko lauksaimniecību (laukaugi, augļi un dārzkopība), ikdienas kultūraugu apsaimniekošanu, jaunu un inovatīvu tehnoloģiju un lēmumu atbalsta sistēmu ieviešanu un attīstību; augsnes uzlabošanas plānus un augsnes izraisīto slimību kontroles stratēģijas.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Nīderlande
Vietne: www.delphy.nl
Kontaktpersona: Gerjan Brouwer / Harm Brinks  E-pasti: brouwer@delphy.nl / brinks@delphy.nl

Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (turpmāk ALOA) tika dibināta 1995. gadā. Tā ir reģistrēta, profesionāla un nevalstiska organizācija, kas apvieno apmēram 600 bioloģisko produktu ražotājus, tirgotājus un pārstrādātājus: piens, gaļa, medus, augļi, dārzeņi un graudaugi, pārstrādātāji, tirgotāji un bioloģiskās pārtikas atbalstītāji Latvijā (ražotāju un pārstrādātāju asociācija, ko dalībvalsts atzinusi saskaņā ar Regulu EK 1308/2013). ALOA aktīvi sadarbojas ar dažādiem Latvijas Zemkopības ministrijas departamentiem, izstrādājot priekšlikumus nozares attīstībai. Daži no ciešākajiem ir Lauku attīstības, veterinārijas un pārtikas, lauksaimniecības, tirgus attīstības departaments.

Loma projektā: partneris
Partnervalsts: Latvija
Vietne: www.lbla.lv
Kontaktpersona: Gints Strazdiiņš  E-pasti: gardmutis@gmail.com

Šī projekta mērķis ir sasniegt maksimālo interesentu skaitu. Komunikācijas projekta stratēģija ir balstīta uz sadarbību ne tikai ar projekta partneriem, bet mēs rēķināmies arī ar “svarīgiem kāpinātājiem”. BIOFRUITNET projektā tā ir definētas attiecīgas organizācijas / asociācijas (sabiedriskas vai privātas) bioloģisko augļu nozarē Eiropā, kas var atbalstīt projekta komunikāciju un izplatīšanu, izmantojot savus sakarus / tīklus. Šīs organizācijas ir galvenais komunikācijas stratēģijas elements, jo tās var izplatīt BIOFRUITNET materiālus saviem biedriem, sniegt atbalstu sociālo mediju kontos un izplatīt rezultātus klātienē BIOFRUITNET pasākumos starp saviem biedriem un kontaktiem. Papildus konsorcijam mēs sadarbojamies ar vairākām attiecīgām organizācijām nozarē, lai nodrošinātu plašāku darbības jomu. Ja vēlaties būt daļa no mūsu tīkla, sazinieties ar mums.

Darba Plāns

Projekts ir veidots, izmantojot šādas darba paketes:

1. darba paketes mērķis ir kartēt pašreiz izveidotos tīklus, kuros apvienojušies galvenie dalībnieki, kas iesaistīti bioloģisko augļu ražošanā ES, citās kaimiņvalstīs un visā pasaulē, lai veicinātu sadarbību ar BIOFRUITNET. Šī mērķa sasniegšanai mēs sagatavojam:

  • to nacionālo tīklu saraksts, kas aktīvi darbojas tehnisko zināšanu apmaiņā
  • pārskatu par tīklu kapacitāti, analizējot nepilnības un iespējas bioloģisko augļu ražošanas nozarē, lai uzlabotu zināšanu apmaiņu starp tiem un veicinātu to sadarbību ES un pasaules līmenī

2. darba paketes mērķis ir savākt esošās zināšanas, kas ir gatavas pielietošanai praksē un konstatēt zināšanu nepilnības. Lai to sasniegtu, mūsu metodoloģijas pamatā ir:

  • Aptauja, lai noteiktu nepilnības un praktiskās zināšanas praktiķu līmenī no 18 dažādām Eiropas valstīm, sazinoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām bioloģisko augļu nozarē, kurām ir pieejama vietējās un lauksaimnieku zināšanas
  • saraksts ar valstu līmeņos esošiem praktiskiem rīkiem, kas identificē un apkopo praksē balstītas zināšanas, bet kuras vēl nav sagatavotas lietošanai lauku saimniecību līmenī
  • faktiskas tehniskās un zinātniskās literatūras skenēšana, kas nav plaši pieejama, piemēram, tehniskie ziņojumi, zināšanas no grāmatām, kas vēl nav digitalizētas, konferenču ziņojumi…

Šī 3. darba paketes mērķis ir apkopot ziņojumus, kas sagatavoti 2. darba paketē, lai novērtētu un atlasītu labākās prakses, kas attiecas uz bioloģiskajiem sēkleņu, kauleņu un citrusaugļiem.

Trīs dažādas grupas ir atbildīgas par labākās prakses apspriešanu un izvēli, un, lai to panāktu, grupas:

  • tiek veidotas no dažādiem bioloģiskās augļu ražošanas vērtības ķēdē darbojošiem dalībniekiem, lai ņemtu vērā maksimālais viedokļu skaitu. Šī pieeja nodrošina izvēlētās labākās prakses turpmāko pamatojumu un lietderību.
  • savstarpēji savienojas, jo grupas tiekas un apspriež īpašās un kopējās nepilnības, kas atklātas to attiecīgo novērtēšanas procesu laikā.
  • tiekas un iesniedz priekšlikumus neatrisinātu problēmu risināšanai TPOrganikas pētniecības un jauninājumu stratēģiskajā programmā (bioloģiskās pārtikas un lauksaimniecības tehnoloģiskā platforma).

Šī darba pakete koncentrējas uz izvēlēto labāko prakšu pielāgošanu dažādiem formātiem, lai tā būtu pieejama dažādām auditorijām. Prakses apkopjumi, lai ievadītu EIP-AGRI platformā un izplatītu caur mūsu kanāliem, lai sagatavotu īsas apmācības video un podkāstu formātā, tādējādi dalībniekiem atvieglojot jaunu risinājumu pieņemšanu.

Informācija, kas savākta BIOFRUITNET laikā, ir integrēta platformā “Zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību” https://organic-farmknowledge.org/, lai palīdzētu izveidot paraugzināšanu platformu bioloģiskajiem lauksaimniekiem un konsultantiem.

4. darba paketē ietilpst “Lauku dienu” organizēšana, kur konsorcija partneri demonstrē, kā ieviest labāko praksi, kas noteikta 2. un 3. darba paketē.

Mēģinot sasniegt “nākotnes augļu ražotājus”, tiks izveidoti e-mācību materiāli izplatīšanai izglītības iestādēs, tā lai labākās izvēlētās prakses varētu tikt pārnestas lauksaimniecības skolu, universitāšu mācību materiālos…

Šī 5. darba pakete pieeja, lai sasniegtu plašu auditoriju, ir izmantot jau radītos kanālus un izveidotos tīklus un radīt sinerģijas, lai liktu priekšā rentablu izplatīšanas plānu. Konsorcija dalībnieki ļoti aktīvi darbojas informācijas izplatīšanā, un vairumam no viņiem ir tiešie kontakti ar speciālistiem. Partneri ir arī aktīvi tiešsaistes kanālos, piemēram, sociālajos mēdijos, mājaslapās un blogos. ES pasākumos tiks organizēti trīs semināri. Turklāt mērķis ir būt klāt visos galvenajos nozaru pasākumos, piemēram, Biofach, Ecofruit2020 konferencē, SANA konferencē Boloņā un AgriFarm konferencē Poznaņā. Visi projekta partneri vienojas dot ieguldījumu izplatīšanas darbā savā valstī. Noslēguma pasākums tiks organizēts Briselē.

6. darba pakete ir veltīta darbību pareizai īstenošanai, lai sasniegtu paredzētos mērķus. Cieša uzraudzība ļauj paredzēt iespējamos riskus un īstenot nepieciešamos pasākumus to mazināšanai.

PERT diagramma, kas attēlo darba pakešu savienojumus

PERT diagramma, kas attēlo darba pakešu savienojumus

Biļetens

Vai vēlaties saņemt informāciju par projekta aktivitātēm?

ABONĒT